TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Xử lý các vi phạm về môi trường tại Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa – Long An | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Xử lý các vi phạm về môi trường tại Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa – Long An | Tin Công Nghệ Qua phản ánh của người dân, UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra Công ty Tâm Sinh Nghĩa.

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát giác Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa còn một số hiện hữu về bảo vệ môi trường. Cụ thể, tại Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa – Long An, Công ty này tập kết 2 bãi rác ngoài trời có toàn trang tích khoảng 70.400 m3, tổng trọng lượng ước lượng khoảng 35.200 tấn. Trong đó, một bãi rác cũng có thể tích 38.400 m3 được bao trùm bạt khoảng từ 60 – 70% và một bãi rác có thể tích 32.000 m3 chưa được che chắn bạt. Tại hai bãi rác này còn có 1 lượng nước rỉ rác chảy vào khu vực đã san ủi khoảng 3 ha và một lượng nước rỉ rác chảy vào ao chứa nước cặp bên kênh Kháng Chiến.

Ngành chức năng tỉnh Long An cũng lấy mẫu nước thải sau xử lý tại hố chứa nước thải chưa được Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tái sử dụng hết, một phần chảy ra ngoài môi trường với lưu lượng khoảng 4 – 5 m3/ngày đêm. Qua phân tích, mẫu nước thải này còn có những thông số BOD5 (200C) vượt 3,9 lần, COD vượt 4,6 lần, tổng Nitơ vượt 7,73 lần và Amoni (tính theo N) vượt 2,86 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN 25:2009/BTNMT, cột A.

Do đó, UBND tỉnh Long An đã lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết nghiêm theo quy chế của pháp luật. Đồng thời, đòi hỏi Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa khắc phục ngay các nội dung còn hiện diện về bảo quản môi trường tại Nhà máy giải quyết rác Thạnh Hóa – Long An. Trong đó, Công ty cần khẩn trương thu gom toàn bộ lượng rác được tập kết ngoài trời vào khu vực kho chứa; đẩy nhanh tiến trình giải quyết dứt điểm lượng rác còn tồn dư ngoài trời trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa – Long An.

Công ty đều đều kiểm tra đảm bảo che chắn tận gốc phần rác còn để ngoài trời có hạn phát sinh mùi hăng ra môi trường; đều đều phun xịt hóa chất để khử mùi và côn trùng tại những vị trí tồn dư rác, khu vực thu nhận rác; đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước rỉ rác phát sinh đưa về hệ thống giải quyết nước thải để xử lý đạt quy chuẩn quy định; thu gom triệt để khí thải phát sinh, đáp ứng xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kết hợp với những đơn vị, bản địa liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát công đoạn hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết nghiêm trong tình huống phát hiện doanh nghiệp này xảy ra vi phạm các quy chế về bảo vệ môi trường.

Nội dung Xử lý các vi phạm về môi trường tại Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa – Long An | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời