TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Xây dựng lộ trình đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Xây dựng lộ trình đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận | Tin Công Nghệ Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tổ chức phiên họp.
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban chỉ huy Đỗ Văn Chiến tuyên bố định hướng nội dung tại cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phiên họp diễn ra với sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” nêu rõ, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hợp tình nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong những giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã xác định cần “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong thành lập khối đại đoàn kết toàn dân… Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của hàng ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa phận dân cư. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để thành lập và bảo quản Tổ quốc”.

Thực tế hiện nay, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thi hành trọng trách tham mưu giúp việc cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhưng lại chưa gắn với chức năng, trọng trách được quy định trong Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thi hành nhiệm vụ chủ trì tập hợp 12 cơ cấu, phần tử trong xã hội (công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài). Tuy nhiên tổ chức bộ máy, biên chế của bộ phận chuyên trách giúp việc chưa tương xứng với cân nặng nhiệm vụ được giao, chưa phát huy tốt vai trò tư vấn giúp việc cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam trong tình hình mới.

Do đó, việc xây dựng, hoàn thiện Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của bộ phận Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đảm bảo đòi hỏi nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

Đề án sẽ tập trung đổi mới bộ máy nhằm tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; thành lập tổ chức, bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, tính chất của một cơ quan chuyên trách giúp việc tổ chức liên minh chính trị, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, nơi hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động.

Đề án cũng làm rõ vai trò cơ quan giúp việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực thụ là một tổ chức có cơ cấu hợp lý, được vận hành khoa học, chặt chẽ, phát huy được trí tuệ tập thể, vừa chuyên sâu, vừa tổng hợp, bám sát chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy chế trong Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việc đổi mới có trọng tâm, bảo hiểm tính kế thừa, có lộ trình đổi mới phù phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Đề án để làm rõ vai trò, địa thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiện trạng hoạt động bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đề nghị các biện pháp vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cụ thể, đáp ứng khắc phục những tồn tại, hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề xuất các Ban kỹ năng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án, trong đó cần tập trung làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, trọng trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; đòi hỏi về đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng lên trách nhiệm của hàng ngũ cán bộ Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Đỗ Văn Chiến lưu ý, quá trình thành lập Đề án phải phát huy trách nhiệm, huy động trí tuệ tập thể, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, người có hiểu biết hoạt động thực tiễn, các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hoàn thiện dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị đáp ứng tính khoa học, thực tiễn, chất lượng, đạt tiến trình đã đề ra.

Nội dung Xây dựng lộ trình đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời