TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia | Tin Công Nghệ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
Chú thích ảnh
Thực hiện cấp căn cước công dân mẫu mới có mã QR code cho người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguyên tắc chung trong kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với những cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành là các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, phố xá trực thuộc Trung ương quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (cơ sở dữ liệu khác) khi có 1 trong các tin tức về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm điều kiện theo quy chế tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy chế chi tiết một số điều và giải pháp thực hiện Luật Căn cước công dân, phải thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc kết nối, chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu phải được bảo đáp ứng mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của luật pháp hiện hành.

Việc sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuân thủ theo quy chế tại Điều 11 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy chế chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, Nghị định số 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin về công dân cho cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng công ty công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, phố xá trực thuộc Trung ương để thực hành công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cung cấp thông tin về công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của nước pháp luật để bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp lúc của thông tin.

Các bộ, bộ phận ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia sẻ dữ liệu tin tức công dân thuộc lĩnh vực quản lý để phục vụ giải quyết thủ tục hành chánh và công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Thủ tướng đòi hỏi Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, bộ phận ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương thi hành việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh với cơ sở dữ liệu khác; chủ trì, kết hợp các bộ, bộ phận ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, phố xá trực thuộc Trung ương đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo hiểm an ninh, an toàn tin tức khi thi hành việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác. Bộ Công an quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sinh đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu thông tin công dân để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Nội dung Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời