TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương | Tin Công Nghệ Năm 2022, Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG).

Dự án gồm có 3 hợp phần: Tăng cường chất lượng, cung cấp công ty đất đai; thành lập cơ sở dữ liệu đất đai, vận hành trên hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu; quản lý dự án. Các hợp phần này nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao công suất và tính sáng tỏ của dịch vụ quản lý đất đai tại những tỉnh dự án thông qua việc phát triển và thi hành Hệ thống tin tức đất đai đa mục tiêu quốc gia.

Ông Chu An Trường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” cấp Trung ương cho biết, về hợp phần tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai, đến nay Dự án đã xong xuôi việc xây dựng Sổ tay chỉ dẫn dịch vụ công về đất đai và đã xin quan điểm của các dịch vụ trực thuộc Tổng cục và 30 tỉnh, thành phố thuộc Dự án. Dự kiến quý II/2022, sẽ triển khai đào tạo, hướng dẫn các tỉnh thực hành Dự án về sổ tay này.

Về hợp phần thành lập cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, đến nay các bản địa đã ký hợp đồng dịch vụ kỹ thuật thi công thành lập cơ sở dữ liệu đất đai là 198/250 huyện (đạt 79%); 52/250 huyện chưa ký hợp đồng.

Về tiến hành ứng dụng quản lý đất đai và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” cấp Trung ương đã tập huấn cho 250 huyện thuộc 30 tỉnh, phố xá theo như hình thức trực tuyến và trực tiếp; hỗ trợ, hướng dẫn các bản địa trong dự án trực tiếp vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đều đặn tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng trên hệ thống ứng dụng quản lý đất đai.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, phần mềm quản lý đất đai là một biện pháp thích hợp trong quá trình tiến hành Dự án, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thường xuyên. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép liên thông với cơ quan thuế, kết nối tới hệ thống một cửa điện tử và đề xuất được triển khai phần mềm cho toàn tỉnh sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép…

Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” được thực hiện trong 5 năm (2017-2021) với tổng chi phí 180 triệu USD. Đề xuất các giải pháp tiếp tục thi hành Dự án, ông Chu An Trường cho biết, năm 2022, trong thời gian gia hạn Dự án, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” cấp Trung ương sẽ tập trung theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc kiểm tra nội dung của các tỉnh đang triển khai; tổ chức một số đoàn kiểm tra các bản địa chậm tiến độ, chớp được kịp lúc các vướng mắc, tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Nội dung Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời