TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Tin Công Nghệ Hội nghị tập huấn một số nội dung của Quyết định 468/QĐ-TTg (phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Chú thích ảnh
 Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chánh công tỉnh Ninh Thuận. Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Chính phủ tới các bộ, ngành, cơ quan, UBND cấp tỉnh và các chuyên gia với hơn 7.000 đại biểu tham gia tại hơn 600 điểm cầu.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chánh Ngô Hải Phan cho biết, sau gần 3 năm thực hành Nghị định 61/20218/NĐ-CP, có 59 địa phương tổ chức đơn vị công ty hành chính công; 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, phần mềm công nghệ tin tức trong tiếp nhận giấy tờ thủ tục hành chính. Chất lượng xử lý giấy tờ có sự cải thiện rõ rệt, hầu hết các địa phương tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 90%.

Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua có một số hạn chế như việc tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống, hồ sơ giấy; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan một cửa nhiều cấp trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống một cửa điện tử để sử dụng lại hồ sơ, giấy tờ điện tử, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận,… không được thực hiện. Ngoại trừ một số bộ, ngành như Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phần mềm mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhiều bộ, ngành còn lại con số dịch vụ công thấp, chủ đạo giải quyết giấy tờ trong nội bộ là hồ sơ giấy.

Ông Ngô Hải Phan cũng chỉ ra rằng, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân đã khai trương và đi vào thực hiện, là những nền tảng rất quan trọng hình thành danh tính số duy nhất cho người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên, việc triển khai sử dụng danh tính số trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa có biện pháp cụ thể để bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông vẫn chỉ thuần túy giải quyết theo phía thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hành giữa các cơ quan. Quy trình phối hợp này chủ yếu vẫn theo phương thức thủ công thông qua gửi nhận hồ sơ giấy mà chưa kể đến việc phần mềm công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giúp giảm thời gian, chi phí, tăng năng suất lao động.

Bên cạnh đó, nội dung công việc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc tham dự vào qui trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả xử lý thủ tục hành chánh không được làm rõ. Chưa có quy chế về lưu trữ điện tử đối với giấy tờ thủ tục hành chính, dẫn đến việc lúng túng, thiếu thống nhất, chậm trễ trong thực hiện số hóa. Chưa có quy định tạo sự chủ động sáng tạo cho những bộ phận trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham dự vào công đoạn đổi mới, giải quyết thủ tục hành chính. Việc giám sát, đánh giá bài bản giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, song chưa cung cấp thông tin kịp thời cho chỉ đạo, điều hành, nhất là giải quyết kịp lúc hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Theo ông Ngô Hải Phan, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả hồ sơ nộp trực tiếp) theo hướng phi địa giới hành chánh đã được tiến hành ở một số lĩnh vực có cơ sở dữ liệu tập trung như giấy phép lái xe. Cải cách này có hiệu quả thật to đối với xã hội nên cần nghiên cứu mở rộng.

Triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, thiết chế hóa những quan lăn tay đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và có hạn trong việc thực hiện cơ chế một cửa thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành Quyết định 468/QĐ-TTg kiểm duyệt Đề án đổi mới việc thi hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này còn có 5 điểm mới, đó là gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với qui trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại cơ quan một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết giấy tờ thủ tục hành chánh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, mở rộng việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chánh theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chánh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng lên hiệu quả, hiệu suất lao động của bộ phận một cửa. Đổi mới việc đánh giá chất lượng xử lý thủ tục hành chính theo thời gian thực trên phần mềm công nghệ mới.

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đặn cho việc triển khai thực hành các trọng trách đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg, thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương. Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới để nâng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thi hành chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong mỗi thứ các bộ phận nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm kinh phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hành thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày về điểm mới của Nghị định số 107; chỉ dẫn thành lập hệ thống thông tin; hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giới thiệu về hệ thống giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đại biểu cũng từng thảo luận và nghe Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị liên quan giải đáp các vướng mắc về lộ trình kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, độ rộng tiếp nhận thủ tục hành chánh tại loại hình một cửa cấp bộ, số hóa tài liệu giấy, các bản vẽ chuyên ngành, mô hình tổ chức bộ phận một cửa…

Nội dung Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời