TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia | Tin Công Nghệ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chú thích ảnh
Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua phần mềm định danh điện tử. Ảnh: baochinhphu.vn

Theo đó, danh tính điện tử của công dân Việt Nam bao gồm: Số định danh cá nhân; họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung và vân tay.

Danh tính điện tử của người quốc tế gồm những: Số hộ chiếu hoặc số hồ sơ có mức giá trị đi lại quốc tế; họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ảnh chân dung và vân tay (nếu có).

Mức độ của tài khoản định danh điện tử gồm: Mức độ 1: Tài khoản được tạo lập trong tình huống tin tức của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng hợp với tin tức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tài khoản được kiến lập trong tình huống tin tức của người nước ngoài đã được so sánh, đối chiếu trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh, trừ ảnh chân dung và vân tay.

Mức độ 2: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với tin tức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh. Việc lựa chọn sử dụng chừng độ của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng cửa hàng quyết định.

Quyết định quy chế cụ thể về đăng ký tài khoản định danh điện tử. Theo đó, cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử. Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi, đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với những người được giám hộ khác, đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của người giám hộ.

Các thông tin cần khai báo được thực hiển thị trên thiết bị điện tử khi cá nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử gồm: Số định danh cá nhân; số hộ chiếu hoặc hồ sơ có mức giá trị đi lại quốc tế (đối với những người nước ngoài); họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch (đối với người nước ngoài); số điện thoại, email. Trường hợp đăng ký cho người chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì kê khai thêm thông tin cần khai báo (đã nêu trên) của người đó.

Việc kiến lập tài khoản định danh điện tử của cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng danh tánh điện tử do Bộ Công an cung cấp. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo dựng bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do cơ quan quản lý Cổng công ty công quyết định.

Khi có thay đổi tin tức danh tính điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh cập nhật, đồng bộ thông tin về Hệ thống định danh và xác thực điện tử và thông báo cho cá nhân có danh tánh điện tử.

Trường hợp thay đổi tin tức danh tánh điện tử chưa được điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cư thì thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định các tình huống khóa tài khoản định danh điện tử gồm: Khi chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, bộ phận chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ; khi chủ thể danh tính điện tử phạm luật điều khoản công ty đã thỏa thuận với bộ phận cấp tài khoản định danh điện tử; khi thi hành xác lập lại hoặc hủy số định danh cá nhân; khi chủ thể danh tánh điện tử chết.

Quyết định 34/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 9/11/2021.

Đối với những tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được kiến lập bởi Cổng công ty công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh trước ngày 9/11/2021 thì đến trước ngày 1/1/2023 phải được xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp.

Kể từ ngày 9/11/2021 đến trước ngày 1/1/2023, nếu các Cổng trung tâm công Quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh chưa sẵn sàng kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an, việc tạo lập tài khoản để thi hành thủ tục hành chánh trên môi trường điện tử tiếp tục được sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử đã kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Nội dung Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời