TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Cao Bằng: Tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Cao Bằng: Tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế | Tin Công Nghệ Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh tuyên bố tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề xuất các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và hàng ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về việc bố trí tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi hành có hữu hiệu các mục tiêu, nhiệm vụ về bố trí tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ, Đề án, phương án của tỉnh Cao Bằng.

Về mô hình, các cấp, ngành tiếp tục thực hành các mô hình kiêm nhiệm chức vụ như hiện nay. Cán bộ được giao đảm nhận vị trí chức danh kiêm nhiệm cần nâng lên tinh thần chủ động, nghiên cứu cách thức điều hành khoa học, khắc phục khó khăn, thực hành tốt trọng trách được giao.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy một số cơ quan, đảng bộ trực thuộc cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong những cơ quan, đơn vị, đảm bảo các đầu mối tổ chức để thực hành nhiệm vụ theo quy định của Trung ương; tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế theo lộ trình gắn kèm với cơ cấu lại và nâng cao uy tín hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức sau sắp xếp, kiện toàn; đẩy mạnh hơn nữa việc phân công, phân cấp, cải cách thủ tục hành chánh và ứng dụng công nghệ tin tức trong quản lý, điều hành.

Tính đến năm 2021, tỉnh Cao Bằng đã thực hành giảm được 128 biên chế so với 1.275 biên chế giao năm 2015 theo tinh Nghị quyết 39-NQ/TW, đạt tỷ suất giảm 10,04%; giảm được 12,6 tỷ đồng do giảm phụ cấp chức danh lãnh đạo, quản lý, giảm biên chế.

Tỉnh thực hiện giữ nguyên số lượng, sở, ban, ngành; tổ chức bên trong thuộc các sở, ngành, UBND huyện, thành thị còn 283/417, giảm 134 đơn vị, đạt 107%; Lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, phố xá giảm 20/145 vị trí, đạt 68%. Vị trí lãnh đạo quản lý giảm 246 vị trí, đạt 133%. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập còn 633/833, giảm 200 đơn vị; Giảm 600 vị trí lãnh đạo, đạt 120,5% so với Đề án. 

Đến hết năm 2020, giảm 1.782 biên chế, đạt 10% so với số biên chế sự nghiệp giao năm 2015; giảm 4,8 tỷ đồng chi phí hoạt động. 

Giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh có 1.462 xóm, tổ dân phố, giảm 1.025 xóm so với trước sáp nhập. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố sau sắp xếp là 8.888 người, giảm 15.691 người.

Nội dung Cao Bằng: Tiếp tục rà soát giảm số lượng cấp phó, tinh giản biên chế | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời