TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử | Tin Công Nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mã điện tử của các cơ quan, dịch vụ thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập căn cứ theo quy chế tại quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với những bộ, ngành, địa phương. Đây là một trong các bước quan trọng để Việt Nam thành lập Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Ban hành đi cùng Quyết định 724/QĐ-BTTTT là bản kê Mã định danh điện tử các cơ quan, dịch vụ thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, có mã định danh điện tử cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có mã định danh điện tử cấp 1. Mã định danh điện tử cấp 2 được cấp cho khối các công ty tham vấn (Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Vụ), khối các đơn vị chức năng và khối các dịch vụ sự nghiệp. Mã định danh điện tử cấp 3 được cấp cho những Cục (thuộc khối các công ty chức năng) và các Trung tâm trực thuộc các dịch vụ này; Các Trung tâm, Viện, Học viện (thuộc khối các trung tâm sự nghiệp) và các dịch vụ trực thuộc. Mã định danh điện tử cấp 4 được cấp cho Học viện Công nghệ Bưu chính và các trung tâm trực thuộc.

Theo quyết định mới, bên cạnh một mã định danh điện tử cấp 1, Bộ Thông tin và truyền thông còn ban hành 35 mã định danh điện tử cấp 2 và các mã điện tử cấp 3, 4 của các cơ quan, đơn vị.

Trước đó, cũng để phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, bản địa trong cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xây dựng và đưa Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) vào sử dụng. Đến tháng 12/2020, cả 22 bộ, bộ phận ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều đã có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tổng số hệ thống đã kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia là 220 hệ thống thông tin của 90 cơ quan, đơn vị, trong đó có 85 Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương; 7 cơ sở dữ liệu và 9 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng cộng giao dịch thực hành qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia trong quý I/2022 là trên 134,5 triệu giao dịch, tăng 24 lần so với quý I năm 2021. Trung bình mỗi ngày có hơn 1,5 triệu giao dịch thực hành thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Nội dung Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời