TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Bộ Nội vụ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Bộ Nội vụ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức | Tin Công Nghệ Ngày 10/5, tại Bộ Nội vụ, lễ ký kết chương trình hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Bộ Nội vụ ngày 10/5/2022.

Tham dự lễ ký kết có ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT).

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nằm ở phía trong đề án của Bộ Nội vụ nhằm triển khai, hiện thực hóa các trọng trách được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các bộ phận Nhà nước.

CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước là một trong các CSDLQG rất quan trọng. Việc dẫn vào vận hành, khai thác CSDLQG về CBCCVC sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong các bộ phận Nhà nước (CQNN), phục vụ mục tiêu quản trị, hoạch định chính sách và là công cụ để tổng hợp, hoạch toán số lượng, uy tín đội ngũ cán bộ, công chức trên toàn nước phục vụ cong tác nghiên cứu, hoạch định chính sách dựa theo bằng chứng đảm bảo mục tiêu xây dựng nền hành chánh tiên tiến, chất lượng và hiện đại, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng, phát triển Chính phủ số của Bộ Nội vụ kể riêng và các Bộ ngành, địa phương trong toàn quốc nói chung.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tại Quyết định này, Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Nội vụ trong việc chủ trì thành lập CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức; kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư; phối phù hợp với Bộ Công an khai thác, tận dụng tin tức từ CSDLQG về dân cư bảo đảm tránh thu thập trùng lặp nhiều thông tin để phục vụ quản lý CBCCVC của các bộ phận nhà nước các cấp.

Để thực hành các nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã triển khai đánh giá, coi xét trên nhiều tiêu chuẩn khắt khe, với nhiều cửa hàng cung cấp các biện pháp công nghệ và cuối cùng chọn lựa VNPT là dịch vụ đồng hành. Tập đoàn VNPT là doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu trong ngành viễn thông – công nghệ tin tức và là công ty tiên phong dẫn dắt các dự án chuyển đổi số cấp Quốc gia, có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các đề án số hóa quan trọng của Chính phủ, Bộ, ngành như Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và mới đây là dự án Cơ sở dữ liệu cư dân quốc gia.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, nhiệm vụ xây dựng CSDL QG về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, chẳng những của Bộ Nội vụ mà còn của mọi thứ các Bộ, ban ngành và địa phương, góp phần xúc tiến hùng mạnh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử trong cả nước. Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa công tác quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo bổ trợ công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chủ trương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thì chuyện đưa vào vận hành, khai thác CSDLQG này còn giúp để dành được chi phí của chính hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và những người trực tiếp làm mướn tác quản lý nhân sự trong việc kê khai, bổ sung sơ yếu lý lịch, kiếm tìm tin tức phục vụ công tác thẩm tra, xác minh cán bộ; tổng hợp, phân tích số liệu về đội ngũ của một hoặc nhiều cơ quan phục vụ đòi hỏi quản lý; cùng lúc tạo thuận lợi cho công tác kê khai tài sản, thu nhập… qua đó, góp phần nâng lên chất lượng, hữu hiệu công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức với số lượng dữ liệu rất lớn, với dung lượng và phạm vi kết nối, chia sẽ dữ liệu rất rộng lớn nên việc bảo hiểm tốc độ đường truyền và an ninh, an toàn bảo mật thông tin nhập vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có biện pháp kỹ thuật phù hợp, đồng bộ, nhất trí và có tính tương thích cao. Bằng hiểu biết tiến hành thành công CSDLQG về dân cư, các dự án Trục liên thông văn bản quốc gia cũng giống các dự án lớn khác của Chính phủ, VNPT sẽ được các giải pháp kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin thích hợp nhất cho dự án. Ngoài ra, là đơn vị xây dựng và tiến hành dự án CSDLQG về dân cư, việc tích hợp với CSDLQG về cư dân để đồng bộ với dữ liệu CB CCVC đáp ứng tính chuẩn xác của dữ liệu cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. VNPT cam kết sẽ kết thúc dự án để đưa vào khai thác theo như đúng tiến độ.

Thứ trưởng Trương Hải Long cũng nhấn mạnh dự án cần sự đồng bộ và thống nhất trong cả nước, dữ liệu cần cập nhật thường xuyên và có sự kết nối mọi lúc, mọi nơi, giữa mọi thứ các cơ quan, ban ngành và địa phương, vì vậy không chỉ đòi hỏi cơ sở hạ tầng, năng lực cũng giống hiểu biết lớn nhất của nhà sản xuất biện pháp công nghệ, mà còn cần sự tham dự tiến hành tích cực của toàn ngành Nội vụ từ Trung ương đến địa phương.

Việc tiến hành thành đạt dự án sẽ là chìa khóa để Bộ Nội vụ tham mưu và tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chánh nhà nước và dịch vụ sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo phía tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là một trong những tiến độ đổi mới quản trị quốc gia theo phía hiện đại, góp phần quan trọng trong tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và đảm bảo nhu cầu hội nhập nước ngoài và khu vực.

Theo lộ trình, việc triển khai xây dựng CSDL QG về cán bộ, công chức, viên chức sẽ bắt đầu ngay sau sự kiện ký kết hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT. Dự kiến, hệ thống CSDL và phầm mềm quản trị sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11/2022 để đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

Nội dung Bộ Nội vụ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời