TRƯỜNG THỊNH GROUP | MST: 0312179313

Dịch Vụ: Sửa Máy Tính, Máy In, Thay Mực Tận Nơi HCM | Làm Việc T2 - CN 19OO636343 - O984.966.552O938.169.138

(Xuất VAT đầy đủ - Bảo hành tận tâm - Uy Tín với 8 Năm Thành Lập)

Ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ | Tin Công Nghệ


Web napmucmayinthienlong.com có bài: Ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ | Tin Công Nghệ ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Quyết định trên, danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bao gồm các nhóm thông tin, dữ liệu như: kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, khoa học – dạy dỗ – văn hóa – xã hội; nội chính, hành chính, thanh tra, xử lý khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… và được những bộ phận chủ trì cung cấp như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương…

Quyết định cũng nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ chủ trì, kết hợp với những bộ phận có liên quan cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ huy điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm) theo danh mục ban hành đi cùng quyết định này; Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các trọng trách cấp bách, khẩn cấp quốc gia. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối với với các bộ, ngành, bản địa liên quan hướng dẫn triển khai cụ thể; bảo hiểm việc cung cấp, kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn bảo mật thông tin theo quy chế pháp luật; có trách nhiệm về tính chuẩn xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính nhất trí của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối với Trung tâm; phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng bộ tiêu chí tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, phố xá trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty chính phủ thi hành cung cấp, kết nối, chia sẻ, thông tin, dữ liệu với Trung tâm, đảm bảo việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn, bảo mật tin tức theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối, chia sẻ với Trung tâm.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ nhận trách nhiệm đáp ứng an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu của các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty chính phủ với Trung tâm theo chức năng, trọng trách được giao.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, Tổng Công ty chính phủ hướng dẫn, định vị phương thức cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với Trung tâm, xong xuôi trước ngày 30/10/2021. Đối với những thông tin dữ liệu đang trong qui trình xây dựng, thực hành cung cấp, kết nối, chia sẻ theo lộ trình triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thật hiện, tham mưu, đề nghị điều chỉnh danh mục thông tin, dữ liệu phát hành đi cùng quyết định nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thực hành từ ngày 11/9/2021.

Nội dung Ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ | Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayinthienlong.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayinthienlong.com để điều chỉnh. napmucmayinthienlong.com tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Liên Hệ Nạp Mực

Trả lời